Bibelskolen i Trondheim

Hos oss blir du en del av et nært fellesskap med elever og lærere der vi søker Gud sammen i lovsang, bønn og bibelstudie. Gjennom turer og konferanser bygger vi nære relasjoner fra starten av skoleåret. Sammen vokser vi som disipler som gir evangeliet til andre i inn- og utland. Bli inspirert til å leve et liv med Den Hellige Ånd, slik at Jesus blir synlig!

Ingen boforhold

Adresse: Prinsens gate 10b, 7012 Trondheim
Telefon: 454 00 172
E-post: kontor@bibelskolenitrondheim.no

Sitater

Mitt år på BiT har hjulpet meg å vokse både som person og troende. Jeg fikk lære å kjenne Jesus enda bedre, og fikk opplevelser jeg kan ta med meg resten av livet. Her fikk jeg pushe grensene mine og overvinne frykt. Fantastiske lærere og verdifull undervisning!

Silvia

For meg er bibelskolen blitt en bit av mitt liv, som jeg ikke ville vært foruten. Bibelskolen er full av lovsang og glede i fellesskapet med utrolige medmennesker som jeg aldri vil glemme. Lærerne på BiT er inspirerende og utrolige på hver sin måte, de er med å gjør skoleåret til en uforglemmelig reise. Ett år på Bibelskolen forandrer livet.

Nina

BiT har vore livsforvandlende. BiT har vore ein plass der eg kvar dag fekk drikke rett av livets kilde og samstundes forstå meir og meir av Guds enorme kjærleik og nåde. Ein stad som er grensesprengande og utvida horisontane!

Linchen