Priser

Et år på bibelskole vil koste mellom 80 000 kr og 140 000 kr. Siden enkelte skoler tilbyr boforhold og andre ikke gjør det betyr det at du kan styre prisen litt selv, dvs. du velger selv hvor mye du ønsker å forbruke på boforhold og mat. Linjen du velger er det som påvirker prisen mest samt hvor studieturen går. Du vil også få støtte fra Lånekassen til året ditt på bibelskole.

Når skal jeg betale? 

Når du får tilbud om skoleplassen må du ofte betale et administrasjonsgebyr på mellom 1000-2000 kroner for å sikre skoleplassen din. Resten av skolepengene betaler først når du har startet ved den aktuelle skolen. Med noen få unntak.

De fleste skolene er fleksible og tilpasser innbetalingene til utbetalingene fra Lånekassen.

Lån/stipend

Når du velger en bibelskole kan du få støtte fra Lånekassen. Du kan få et basislån på inntil 125 370 kroner for hele året, og inntil 40 prosent av det kan bli til stipend. Betaler du skolepenger, kan du få et ekstra lån til det. For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 prosent.

Du kan få støtte fra Lånekassen i inntil 8 år. Et år på bibelskole vil telle som et av disse årene. 

På søknaden til Lånekassen

Du trenger ikke noe spesielt for å søke om lån og stipend fra Lånekassen. Lånekassen behandler søknaden fortløpende. Utbetalingen starter opp når du har møtt opp første skoledag.

Skulle du ha sendt søknad til feil skole eller linje, eller har byttet skole eller linje, må du sende en ny søknad.

Når kan jeg søke?

Søk gjerne tidlig slik at du får pengene til skolestart. Søknadskjema hos Lånekassen åpner vanligvis i starten av mai. Du kan søke for hele skoleåret med en gang. 

Når må jeg betale tilbake lånet?

Lånet fra Lånekassen er rentefritt så lenge du går på bibelskole eller studerer. Du starter tilbake betaling av lånet først når du er ferdig med utdannelsen din.