Bibelskolen på Fossnes

Bibelskolen på Fossnes ligger landlig til i Stokke i Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark fylke. Norsk Luthersk Lekmannsmisjon eier og driver eiendommen på Fossnes og står bak Bibelskolen. NLL er en misjonsorganisasjon på evangelisk-luthersk og roseniansk grunn. Vi ønsker å være en bibel-skole, og legger derfor stor vekt på bibelfagene. Vi ønsker også å videreformidle uforandret det Bibelen selv sier; at Ordet må få gjøre sin gjerning i den enkelte til vekkelse og omvendelse, frelse og nytt liv, og at troens liv kan fordypes og styrkes; å utruste elever til tjeneste i det kristelige organisasjonsarbeidet og samfunnet; å ta vare på den rike lutherske arven; å vekke en nød for at evangeliet må nå videre ut.

Internat

Adresse: Velberggrenda 13 B, 3160 Stokke
Telefon: 333 38 900
E-postbibelskolen@nll.no

Sitater

Kan varmt anbefale til enhver alder å komme her og være med som elev. Bibelskole er jo ikke kun for de helt unge, men også for oss som har hatt mange fødselsdager (…) En rik mulighet til å vende seg målrettet mot å samle seg om det ene nødvendige, den gode del.

Torben

Jeg hadde ønske om å lære Jesus bedre å kjenne og få mer innsikt i Guds ord. Jeg har funnet så mange rikdommer i Guds ord, som jeg før ikke visste om. Det er forunderlig hver dag å få sitte og lytte til utleggelsen av Guds ord, og få tid til å fordøye stoffet.

Annelie

Bibelskoleåret var først och fremst preget av god og på mange måter berikende undervisning. Et eksempel på dette, noe som har fått bety mye for meg er å gå dypere inn i det gamle testamentet og få se at det gamle testamentet handler om Kristus.

Cornelia