Acta Bibelskole

Du lever ikke bare for deg selv. Livet ditt handler om mer enn å kjempe seg opp og fram på egenhånd. Vi tror at Gud tenker større om deg og din betydning, og et år på Acta vil hjelpe deg til å finne hensikten med livet ditt. Du kan velge blant linjetilbudene Disippel, Lovsang, Profeti og Helbredelse. På Acta lever du i tett tilknytning til menigheten IMI-kirken, ungdomsbevegelsen Impuls og det internasjonale misjonsnettverket som vi er en del av. Her skapes musikk, liv og historier.

Hybelhus

Adresse: Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger
Telefon: 51 84 21 60
E-post: acta@imikirken.no

Sitater

Acta handler om livsforvandlende undervisning, utfordrende praksis og nye steg i tro med heiarop i ryggen!

Sindre Supphellen