Bergen Bibelskole

Bergen Bibelskole er en ettårig disippeltrening som utruster kristne til tjeneste for Gud i eget liv, familien, menigheten og samfunnet. Gjennom undervisning, coaching og praksis vil vi gi deg et fundament å bygge videre på. Målet er livslang etterfølgelse av Jesus Kristus. Du som elev vil gjennom året få muligheten til å lese hele bibelen, bok for bok, og få undervisning fra mange av bibelens tema. Du vil ha en egen coach som følger deg personlig opp gjennom året. Det blir 3 praksisreiser innen Norge og du kan velge å reise 3 - 8 uker utenlands i praksis til enten Fillipinene eller Bolivia.

Vi har en klasse. Alle reiser 2 uker på innenlands praksis. Du velger hvilken linje du vil gå på når du starter på skolen.

Bibellinje Innland for all praksis innen Norge (6 uker innenlands). Du kan også velge om du vil reise de 3 siste ukene til Filippinene eller Bolivia.

Bibellinje Utland for 2 uker innenlands og inntil 8 uker på Filippinene eller Bolivia.

Ingen boforhold

Adresse: Kanalveien 66, 5068 Bergen
Telefon: 93 87 49 30
E-post: post@bergenbibelskole.no

Sitater

Verden ble ikke den samme etter et år på Bergen Bibelskole. For jeg ble forandret!

Marie

Jeg har vært fylt av masse frykt og angst, og det har Gud erstattet med sin fred og kjærlighet. Det har vært en stor forandring!

Elisabet

Det er så digg å gå på Bergen Bibelskole. Når jeg kommer hjem skal jeg ikke gjøre lekser, men lese i Bibelen.

Kristoffer